5 / 5 ( 5 votes ) Vytvorenie obsahu vo Worde je veľmi jednoduchá záležitosť. Aby však Word vedel, ktoré položky sa majú v obsahu nachádzať, budeme musieť použiť jednu z dvoch metód, ktoré popíšem v samostatných častiach tohto článku.…

5 / 5 ( 5 votes ) Číslovanie strán vo Worde sa naučíme na viacerých príkladoch tak, aby sme dokázali čísla strán používať nielen v bežných listoch, ale aj rozsiahlych dokumentoch. Pre prehľadnosť som rozdelil tému ako číslovať strany vo…

4.9 / 5 ( 7 votes ) Tabulátory vo Worde používame na to, aby sa napísaný text alebo číslo začínali, končili, mali stred alebo desatinnú čiarku na presnej pozícii v centimetroch od ľavého okraja. Tabulátory sa naučíme používať na veľmi…

4.7 / 5 ( 12 votes ) Vytvorenie dochádzky v Exceli je veľmi jednoduché, pokiaľ porozumieme základným výpočtom s časom. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je, že čas, resp. dátum a čas je v Exceli obyčajné číslo, ktoré je…

4.8 / 5 ( 5 votes ) Vo Worde nie je pravítko predvolene zobrazené, čo je pre bežnú prácu nie práve najvhodnejšie. Je preto potrebné pravítko vo Worde zobraziť. Toto nastavenie stačí urobiť jeden krát, Word si toto “zapamätá”. Predvolene…